ممکن است خرید تجارت به دلیل COVID-19 کنسل شود


صحنه 12هفتم کانتون، یک عدالت تغییرات، دینامیک و متفاوت. به خاطر کورونا امسال، سازمان کانتون فایر خودشون رو با اولین قدم توی نمایش آنلاین تغییر داد که...

بلوگ ارتباط