شما می توانید زیبایی زندگی را با نوار ماسک کردن ایجاد کنید


نوشتن مثل فرشته در جامعه مدرن دیگه فقط patent یک نقاشی نیست. آنها که مهارت خود را در هنرهای مردم پنهان می کنند، همچنین بالای «هنرمندان» هستند، ولی آنها از دیوارها به عنوان کاغذ و چوب‌ها به عنوان چوب‌های رنگ استفاده می‌کنند تا «نقاشی» شگفت‌انگیز بسازند. چرا اينقدر قدرتمند هستن؟ چون نه تنها مهارت بالاتر دارند، بلکه همچنین سلاح مخفی را حمل می کنند: نوار ماسک کردن!
نوار ماسک کردن یک نوع زیبایی و پراکندن کاغذ با تکنولوژی بالا است و تاثیر جدایی رنگش با اثر هنر arc آشکار و روشن است. این روش بر کاغذ متن‌ساخته شده و با چوب حساس فشار روی یک طرف متصل شده است که ویژگی‌های مقاومت دما بالا، مقاومت حل کننده شیمیایی خوب، پیوند بالا، نرم و چوب، هیچ پیوندی باقی مانده و غیر از آن، معمولاً به عنوان «نوار PSA masking» در صنعت شناخته می‌شود. این تنها برای محافظت پنجه‌ی نگهبانی نقاشی برای نقاشی مقاومت با دما بالا نیست که روی سطح موبایل‌های خودکار، آهن یا پلاستیک پرسیده می‌شود، بلکه برای الکترونیکی، دستگاه‌های الکترونیکی، مختلف‌کننده، تخته‌های مدارک و دیگر صنعت‌های مناسب است.
برای کارکنان ساختمانی که دیوارها را پرش یا نقاشی می کنند، نوار ماسک کردن می تواند به آنها کمک کند که فعالیت ساختمانی را بهبود دهند. با استفاده از اضطراری متصل کننده، مقاومت حل کننده و آسانی از نوار ماسک کردن، می توانند جاهایی را که نیازی به انفجار نیاز ندارند، و چوب و سفید به آسانی پوشاندند، تا از باز کردن کاری که به سبب نقاشی اشتباهی باعث می شود.
استفاده عمومی از نوار ماسک‌سازی پاک‌سازی در زندگی خانواده‌ها برای افراد معمولی‌تر امکان می‌دهد که احساس خلاقی دیوار‌سازی DIY را تجربه کنند.

بلوگ ارتباط