استفاده درست از نوار نابینا


نوار invisible نیست نوار که invisible است. در حقیقت، سفید شیرین است، نه شفافید یا غیر قابل بینایی، که در اصل به عنوان تهیه‌های دفتر استفاده می‌شود. نوار invisible برای تعمیر صفحه کاغذ بعد از آسیب استفاده می‌شود. این تأثیر به ظاهر این عنصر نمی‌کند چون شفاف است.
۱. نوار غیبی برای مدت طولانی می‌تواند جایگزین شود، می‌تواند حرکت و چسبانده شود و به سطح آسیب نمی‌رسد. سطح می‌تواند با قلم، قلم نقطه توپ و غیر از آن نوشته شود. هنگامی که تصاویر و فکس‌سازی می‌شود، هیچ ردی باقی نمی‌ماند و وقتی استفاده می‌شود شفافیت می‌شود.
2. نوار غیبی محصول خوبی برای تعمیر، چسباندن، ارتباط، مهر و محافظت است.
3. نوار نامرئي محيط محيطي دوست داره و هيچ اثري سمي نداره
چهار. نوار نامرئي از بيسکوسيت بالا است. بعد از تعمیر، پایین کردن آسان نیست و ویژگی مقاومت دما، مقاومت حل کننده و هیچ چرخش زیادی ندارد.
5. نوار غیب‌آوری در اصل برای مهر، بسته‌سازی و تعمیر، زیور ساختن و دیگر صنعت استفاده می‌شود. در دفتر و یادگیری هم کمک می کند.
نوار غیر مسموم است و توسط انجمن بین‌المللی بازی‌ها گواهی داده شده است. اين مال نوار دائمي متصل ميشه وقتش بيشتر، قوي تر از دستگير شدن. متقابل تحت فشار احساسات فشار است که می تواند به طور کامل تحت فشار متصل شود. با این حال، هنگامی که چسبید، می‌توانید آن را به خواست برگیرید و دوباره به جایگاهی مناسب چسبانید. در این زمان، هیچ پیچیده‌ای باقی نمونده.
علاوه بر استفاده ساده‌های بالا، نوار نابینا از هیسیل می‌تواند برای تزریق کردن لینک‌های ریز استفاده شود، آزمایش مواد چاپ شده، آزمایش سرعت پرده‌های ریز روی سطح برق چاپ شده، آزمایش پرده‌های ریشم، سرعت چاپ‌بندی و سطح برون‌زنی، آزمایش سرعت نقاشی و سطح سطح الکتریکی، تولید و بسته‌بندی. این عکس اصلی، لیوان، تولید الکترونیکی، مواد مصرف کننده، اسباب بازی، تولید کردن و بسته کردن هدیه‌ها، تولید پلاستیک، تولید مواد فلزی و بسته کردن، تولید تبلیغات، صنعت لباس و دیگر صنعت‌ها استفاده می‌شود.

بلوگ ارتباط