شخصیت‌شناسی و نمای کاربرد نوار اکریلیک


در فرایند تولید و زندگی، یا برای مهر کردن جعبه‌ها یا برای برخی صنعت ویژه استفاده می‌شود، مردم با نوار مختلف رابطه دارند. نوار بسیاری از نوار متصل بر اساس ماده و استفاده وجود دارد، که در میان آن نوار اکریل یک نوار خاصی است. آکریلیک در واقع یک نوع ماده است که در اصل از فیلم‌های حساس فشار آکریلیک ساخته شده است و نوار آکریلیک معمولی ما از طریق فشار است. این بعدی از ویژگی‌های استفاده و صحنه کاربرد نوار اکریلیک را معرفی می‌کند.

 

1. شخصیت نوار اکریلیک

i. نوار اکریلیک تحریک آب است، غبار تحریک کننده، تحریک کننده آب، تحریک کننده گرم، شوک-تحریک کننده، صدا-پروفف و مقاومت UV است.
ii. نوار آکريليک پيوند قوي و مقاومت هوا عالي داره
iii. نوار اکریلیک برای بریدن مرگ آسان است و توانایی بسیار زیادی برای مواد فلز، مواد پلاستیک، چوب، کاغذ و سیلیکون دارد که بر روی سطح آسان نیستند.
iv. پیوند بهتر بین نوار آکریل و نوار چسبیده شده و نوار آکریل توانایی نگه داشتن قوی در محیط دمای بالا دارد.
vi. نوار اکریلیک توانایی بسیار قوی در ماده های سطح بالا و ماده های سطح پایین دارد.
vii. وی. نوار آکریلیک تعادل خوبی از بیسکوزیت اولیه و قدرت کوچک دارد. نوار اکریلیک با مواد دیگر واکنش نمی‌کند.

 

2. صحنه اصلی کاربرد نوار اکریلیک

I. صنعت ساختمان
برای دیوار پرده شیشه، نوار اکریلیک می تواند عملیات ساده‌تر، سریع‌تر و ساده‌تر در طول جمع کند. علاوه بر این، توانایی بسازی خوبی و مهر دارد که به نیازهای ساختمان پیروی کند.
ii. صنعت دستگاه خانه
برای دستگاه های خانه مثل یخچال، کاندیدور هوا و دستگاه شوندن، نوار اکریل می تواند مهر زدن، حافظه شوک، پیوند، تعمیر و تاثیر دیگر را فراهم کند.

بلوگ ارتباط